Jump to content

Lithuanian translation


Jonas

Recommended Posts

 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...
 • 1 month later...
 • 4 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Nežinau gal čia tik man taip atrodo, bet visi utorrent.exe.lang.txt failai pradedant nuo 1.4.1 build 417 versijos yra blogi. Parsisiuntus ir įmetus į ta patį folderį kur yra utorrent.exe ir paleidus programą meta lentelę, kad utorrent.exe.lang.txt faile yra klaida. Ir iš tikrųjų jį atsidarius pirmoj eilutėj parašyta MySQL error encountered!

Link to comment
Share on other sites

Neþinau gal èia tik man taip atrodo, bet visi utorrent.exe.lang.txt failai pradedant nuo 1.4.1 build 417 versijos yra blogi. Parsisiuntus ir ámetus á ta patá folderá kur yra utorrent.exe ir paleidus programà meta lentelæ, kad utorrent.exe.lang.txt faile yra klaida. Ir ið tikrøjø já atsidarius pirmoj eilutëj paraðyta MySQL error encountered!

Ðità ir að pastebëjau, kad siunèiant utorrent.exe.lang.txt sugadinamas vertimo failas, nors µTorrent vertimo puslapyje atsiunèiamas normalus failas. Reikës praneðti bugà ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 month later...
 • 10 months later...
 • 5 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...